С мисия за качествено образование!

НПСС Новини

НПСС и ВОН КНСБ в обща среща с парламентарно представените партии

НПСС и ВОН КНСБ в обща среща с парламентарно представените партии

Печат Е-мейл
(0 гласа)
Ръководството на Националното представителство на студентските съвети и ВОН-КНСБ проведоха редица обществени обаждания в три поредни срещи, посветени на висшето образование и науката в условията на кризи – оценки, перспективи и очаквания.
В срещите си парламентарно-представените партии и двете синдикални организации обсъдиха всички въпроси, които касаят преподавателите и студентската младеж. Сред темите, които обсъдиха участниците с народните представители, бяха липсата на места и недовършените ремонти в студентските общежития, лошите условия на живот.
Обсъдени бяха още незабавна актуализация на коефициентите по професионални направления, така че съотношението да е съобразено с това в европейските страни; необходимостта от непрекъснато осъвременяване на учебното съдържание и на методите за преподаване; обща регистрация на академичната заетост; несвойствените специалности в някои ВУ; плагиатството и новите изменения и допълнения на Правилника за развитие на академичния състав; повече средства за капиталови разходи, с които да се обновява материалната база при ясни правила за ефективността на планираните инвестиции; регионалните проблеми на висшите училища и техните филиали; законовото изискване за студентско и синдикалното участие в постоянните комисии на Националната агенция за оценяване и акредитация; проблеми на учените в БАН (програма минимум и програма максимум) и на Националния институт по метеорология и хидрология като научни организации със своя специфика.
Всички участници се обединиха около становището, че средствата за висше образование и наука трябва да нарастват изпреварващо спрямо инфлацията, но съчетано с изпълнението на конкретни мерки за повишаване на качеството на преподаването и на научните изследвания в системата. Трябва да се увеличат нормативите за храноден и леглоден за студентите и докторантите, за да се компенсира високата инфлация през последната година. Това ще гарантира качество на предлаганата храна в студентските столове и ще се предотврати натискът за увеличаване на наемите в общежитията.

За контакти

02 4414 990