С мисия за качествено образование!

НПСС Новини

Социалните партньори със становище за политиката по доходи в отрасъл „Образование“

Социалните партньори със становище за политиката по доходи в отрасъл „Образование“

Печат Е-мейл
(1 глас)
Университет за национално и световно стопанство беше домакин на работна среща на Национален браншов синдикат „Висше образование и наука" (ВОН-КНСБ), Националното представителство на студентските съвети (НПСС) и Съвета на ректорите на висшите училища в Република България и Синдикат „Висше образование“ - КТ „Подкрепа" (СВО - КТ „Подкрепа").
Последвайте ни във Facebook
В срещата от страна на НПСС участваха Даниел Парушев - председател на организацията, Александър Узунов - Зам.-председател на НПСС и представител на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", Доротея Николаева - зам.-председател на НПСС и представител на ВСУ "Черноризец Храбър", Симона Михайлова - член на изпълнителния съвет на НПСС и представител на МВБУ, Ангел Стойков - Съветник на НПСС. Присъства още и Илиян Чабуклийски - председател на Студентски съвет при УНСС. От страна на академичната общност участваха ректорът на УНСС - проф. д-р Димитър Димитров, като главен секретар на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България, представляващ организацията, проф. д-р инж. Лиляна Вълчева, председател на ВОН-КНСБ, доц. д-р Валери Апостолов, председател на СВО - КТ „Подкрепа", проф. д-р Мария Николова, зам.-председател на СВО-КТ „Подкрепа“.
Представителите на социалните партньори обсъдиха и приеха становище относно политиката по доходи при разпределяне на средствата от отрасъл „Образование“.
В документа социалните партньори искат справедливост и равнопоставеност при разпределяне на доходите в отрасъла, като настояват за не по-малко от 1880 лв. минимална месечна работна заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища, определена с Постановление на Министерския съвет на основание чл. 92, ал. 1 от Закона за висшето образование и за не по-малко от 120 лв. минимална стипендия и не по-малко от 200 лв. максимална стипендия, определени в чл. 4 (11) на ПМС № 90/2000, изм. и доп. в „Държавен вестник“, бр. 2 от 8 януари 2021 г.

За контакти

02 4414 990