С мисия за качествено образование!

НПСС Новини

НПСС на среща в МОН за ремонтите в студентските общежития

НПСС на среща в МОН за ремонтите в студентските общежития

Печат Е-мейл
(0 гласа)
Ръководството на Национално представителство на студентските съвети проведе работна среща с проф. Галин Цоков – министър на образованието и науката.
Представителите на студентската общност проведоха поредна среща с образователния министър, за да обсъдят критериите за отпускане на средства по предстоящата нова програма, в която са заложени 100 млн. лева за ремонт на студентските общежития.
Те защитиха пред министъра позицията си, отбелязвайки, че в някои общежития ремонти не са правени от самото им построяване през 1970 година, а други са затворени, защото са опасни за обитаване.
Последвайте ни във Facebook
Националното представителство на студентските съвети още през 2021 година започна консултации с отговорните институции в търсене на механизми за намиране на допълнителни средства за ремонтиране на студентските общежития, за да може над 50 хил. студенти да живеят и учат в нормални битови условия като останалите обучаващи се в Европейския съюз младежи.
Представителството се включи в обсъждане на предстоящата програма за ремонт на студентските общежития, която е във връзка със заложената в Закона за държавния бюджет на Република България 2023 година „Програма за саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития , предоставени за управление на държавните висши училища и „Студентските столове и общежития“ ЕАД“.
Студентите от НПСС в рамките на своята национална дейност и компетенция вече има опит в процеса по оценяване на необходимостта от ремонтни дейности в СО, както и по мониторинга на фактическите ремонтни дейности по места, се казва още в позицията.
От НПСС поискаха от МОН отново да участват със свои представители в комисиите за мониторинг на ремонтните дейности, се казва още в позицията.
Те настояват за отпускане на 10 млн. лева за финансиране на предходната програма за ремонт на студентските общежития, в които ремонтите са спрени поради недостиг на средства.
Ръководството на НПСС настоя пред проф. Цоков организацията да участва с предложения за ремонтиране на общежития и предложи и критерии за допустимост до кандидатстване на държавните висши училища.
В срещата от страна на НПСС участваха Даниел Парушев - Председател на НПСС и представител на Университет за национално и световно стопанство, Александър Узунов - зам.-председател на НПСС и представител на Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Доротея Николаева - зам.-председател на НПСС и представител на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Антонио Дачовски - Председател на Контролен съвет на НПСС и представител на Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров", Виктория Палигорова - член на Изпълнителния съвет на НПСС и представител на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Иван Лесов - член на Изпълнителния съвет на НПСС и представител на Югозападен университет "Неофит Рилски", Илиян Кордев - член на Изпълнителния съвет на НПСС и представител на Технически университет - София и Симона Михайлова - Член на Изпълнителния съвет на НПСС и представител на Международно висше бизнес училище. 

За контакти

02 4414 990