С мисия за качествено образование!

НПСС Новини

Ангел Стойков е новият председател на Националното представителство на студентските съвети в Република България (НПСС) за мандат 2024-2026 година

Ангел Стойков е новият председател на Националното представителство на студентските съвети в Република България (НПСС) за мандат 2024-2026 година

Печат Е-мейл
(0 гласа)
На проведеното на 17 Февруари 2024 г., в Националния студентски дом, Общо отчетно-изборното събрание на Националното представителство на Студентските съвети избра Ангел Стойков за свой председател. Той получи подкрепата на 44 висши училища в страната.
Ангел СтойковАнгел Стойков има бакалавърска степен по "Икономика на туризма " в УНСС, както и магистърски степени по "Международен туризъм" и по "Мениджмънт на недвижимата благосъстоятелност" в УНСС. В момента той се образова в степента "доктор" в катедра "Икономика на туризма" в Университет за национално и световно стопанство.
В периода 2019 - 2023 година, г-н Стойков е председател на Студентски съвет при УНСС. През 2019 година е избран за член на Младежкия съвещателен съвет към Столична община, а от 2021 година става член на Консултативния съвет към кмета на регион "Студентски". През 2019 година той е избран за член на Академичния съвет в УНСС. Същата година е определен и за член на Факултетния съвет към факултет „Икономика на инфраструктурата“ в УНСС.
През 2022 година Изпълнителният съвет на НПСС го избира за съветник по образователната и научно-изследователската дейност на организацията, а година по-късно поема ресора по социално-битовите въпроси на учащите към Национално представителство на Студентските съвети. От 2023 година е президент на Алумни клуб към Студентския съвет при УНСС. През 2024 година е избран за член на Съвета на настоятелите в УНСС.
Г-н Стойков оглавява организацията след двата успешни мандата на д-р Даниел Парушев от Университета за национално и световно стопанство.
Д-р Даниел Парушев
Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети започна с представяне и гласуване на отчетите на Контролния съвет и на ръководството на организацията за мандат 2022-2024 година.
20240217 100817313 iOS
С аплодисменти на крака делегатите на Общото събрание на НПСС оцениха работата на д-р Парушев, а екипът му го удостои с почетно отличие за изключителен принос към студентската младеж и всеотдайна работа през мандатите 2020-2022 и 2022-2024 година.
ИзбориПо време на двата мандата на д-р Даниел Парушев като председател на организацията бяха постигнати изключителни постижения за студентската общност. В последните четири години ръководството на НПСС успя успешно да проведе политики за многократно вдигане на стипендиите на студентите и докторантите. Бяха договорени и отпуснати над 300 млн. лева за ремонти на студентските общежития, а редица проблеми с битовите условия в тях бяха поставени на масата за обсъждане с отговорните институции и ръководствата на висшите училища. През мандата на д-р Парушев бе постигнато и договорено и компенсирането на високите сметки за ток в студентските общежития.
През последните четири години ръководството на НПСС може да се похвали и с подкрепата си за съхраняване и опазване на Националния студентски дом като институцията – дом на българските студенти.
Всички тези успехи на НПСС екипът на д-р Даниел Парушев предава в знак на прозрачност и добра приемственост към новоизбраното ръководство с председател г-н Ангел Стойков.
По време на Общото отчетно-изборно събрание на Националното представителство бе гласуван и избран и Изпълнителният съвет на организацията. В състава влизат представители на следните висши училища:
- Костадин Тошев – Тракийски университет – Стара Загора;
- Ирина Андре Чавушян – Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“;
- Мария Андонова – Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“;
- Денислав Иванов – Военна академия „Георги С. Раковски“;
- Златомир Иванов – Икономически университет – Варна;
- Възкресия Абаджиева – Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“;
- Йордан Блажев – Университет по архитектура, строителство и геодезия;
- Васко Николов – Технически университет – София.
 
За членове в Контролен съвет на НПСС за мандат 2024-2026 година Общото събрание избра:
- Лидия Георгиева – Университет по хранителни технологии;
- Десислава Куманова – Университет “Проф. д-р Асен Златаров”;
- Веселина Стефанова – Технически университет – Габрово;
- Елица Дочевска – Висше военноморско училище “Никола Й. Вапцаров”;
- Красимир Ръжев – Стопанска академия “Димитър Ценов”.
20240217 140746287 iOS
На предстоящото заседание на Изпълнителен съвет на Национално представителство на студентските съвети предстои да бъдат определени зам.-председателите на НПСС и гл. секретар на организацията за мандат 2024-2026 година.

За контакти

02 4414 990