С мисия за качествено образование!

НПСС Новини

Национален план за действие по заетостта през 2012 г.

Националният план за действие по заетостта за 2012 г. е инструмент за реализиране на мерките в областта на заетостта, включени в Националната програма за реформи 2011–2015 г., както и за изпълнение на специфичните препоръки в областта на политиката по заетостта, отправени към България в края на първия европейски семестър.
Продължава...
НПСС със становище за Бюджет 2012

НПСС със становище за Бюджет 2012

Със становище до Парламентарната комисия по бюджет и финанси излезе ръководството на Националното представителство на студентските съвети, днес, 30 Ноември 2011 година.
Във връзка с представянето и обсъждането на второ четене на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2012 г., № 102-01-71, внесен от Министерски съвет на 31.10.2011г., ръководството на Националното представителство на студентските съвети в Република България (НПСС) изрази несъгласие с разпоредбите на §90 т.3б от преходните и заключителни разпоредби на проектозакона, касаеща промяна на чл.95 от Закона за висшето образование (ЗВО), където думите „една втора” се предлага да бъдат заменени с „две трети”.
От НПСС не подкрепят подобно изменение и предлагат текста на чл.95, ал.3 от ЗВО да остане в настоящия си вид:
„Размерът на таксите по ал.2 не може да бъде по-висок от една втора от нормативите, определени по реда на чл. 91, ал. 2, т. 1”.

Продължава...
Абонамент чрез RSS

За контакти

02 4414 990