С мисия за качествено образование!

НПСС Новини

Мариян Ников
Променят ПМС за студентските стипендии след искане на НПСС

Променят ПМС за студентските стипендии след искане на НПСС

Министерският съвет публикува проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научните организации. Изменението на постановлението идва след като Национално представителство на студентските съвети поиска увеличаване на размера на стипендиите за студенти.
С проекта на Постановление се предлага увеличение на стипендиите на студентите от държавните висши училища. Минималният им месечен размер се вдига от 85 на 120 лева. Максималната стипендия от 180 става 200 лева. Увеличението влиза в сила със задна дата от 1 юли 2023 г.
Абонамент чрез RSS

За контакти

02 4414 990