С мисия за качествено образование!

Покана за ОС на НПСС - 19.11.2016 година

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ,
На основание чл. 15 ал. 1 от Правилника за дейността, организацията и структурата на Националното представителство на студентските съвети в Република България свиквам редовно Общо събрание на НПСС на 19 Ноември 2016 г. от 11:00 часа в град Бургас, с домакин Студентски съвет на Бургаски свободен университет, зала "Изток".

ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад на Председателя на НПСС за периода 24 Април - 18 Ноември 2016 година;
2. Доклад на Председателя на Контролния съвет на НПСС;
3. Привеждане в съответствие Правилата за водене на ОС с правилника на НПСС;
4. Избор на водещ на ОС;
5. Политики и партньорства на НПСС;
6. Представяне и обсъждане проекти на НПСС;
7. Попълване състава Постоянните комисии на НПСС;
8. Обсъждане организацията и провеждането на предстоящи събития на НПСС;
9. Представяне на предстоящи инициативи по Университети (моля да се представят и в електронен вариант);
10. Текущи въпроси.

Общото събрание ще се проведе в периода 18.11 – 20.11.2016 г. в град Бургас с домакин: Студентски съвет на Бургаски свободен университет, зала: "Изток".
В рамките на домакинството на ОС на НПСС ще бъде проведена сертифицирана академия "Архитектите на бъдещето", която ще започне на 18 Ноември 2016 година. Програмата на академията ще бъде публикувана в сайта на организацията и в рамките на програмата, която ще бъде изпратена с настоящата покана.
 
Забележка: При промяна на представителя с право на глас от съответния Студентски съвет е задължително представянето на уведомително писмо, съгласно утвърдената форма, и препис-извлечение от протокола за избора. Образец на писмото ще намерите в уеб страницата на НПСС на Процедура за членство

Във връзка с предварителната подготовка за провеждането на събранието и постъпило писмо от домакините, моля да потвърдите присъствието на Вашите представители до 18:00 часа на 16.11.2016 година чрез електронната форма.
 
За повече информация относно настаняване и програма:
Недялко Димитров - тел. 0882 071 802
 
  • Покана за Общото събрание може да намерите ТУК
  • Актуализирай регистрацията си в Общото събрание ТУК
  • Програмата за Общото събрание може да намерите ТУК
  • Резервация на делегатите ТУК
 
Местоположение на залата за ОС на НПСС може да видите ТУК
Местоположение на хотела може да видите ТУК
 
10 Ноември 2016 година
Председател на НПСС
Яна Вангелова

За контакти

02 4414 990