С мисия за качествено образование!

Покана за ОС на НПСС - 25.02.2017 година

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ,
На основание чл. 15 ал. 1 от Правилника за дейността, организацията и структурата на Националното представителство на студентските съвети в Република България свиквам редовно Общо събрание на НПСС на 25 Февруари 2017г. от 10:00 часа в град Варна с домакин Студентски съвет на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", зала "УСК 2".

ДНЕВЕН РЕД:
1. Годишен доклад на Председателя за 2016 година;
2. Годишен доклад на Председателя на КС за 2016 година;
3. Обсъждане и приемане на годишен план за дейността на НПСС за 2017 година;
4. Обсъждане и приемане на Проектобюджет за 2017 година;
5. Обсъждане организацията и провеждането на предстоящи събития;
6. Политики и партньорства на НПСС;
7. Актуализиране състава на Постоянните комисии на НПСС;
8. Представяне от членовете на ОС предстоящи инициативи по Университети (моля да се представят и в електронен вариант);
9. Други.
 
Общото събрание ще се проведе в периода 24.02 – 25.02.2017 г. в град Варна с домакин: Студентски съвет на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", зала: "УСК 2".
В рамките на домакинството на ОС на НПСС ще бъде проведена среща с представителите на Сдружение "Варна - Европейска младежка столица".
 
Забележка: При промяна на представителя с право на глас от съответния Студентски съвет е задължително представянето на уведомително писмо, съгласно утвърдената форма, и препис-извлечение от протокола за избора. Образец на писмото ще намерите в уеб страницата на НПСС на Процедура за членство

Във връзка с предварителната подготовка за провеждането на събранието и постъпило писмо от домакините, моля да потвърдите присъствието на Вашите представители до 23:59 часа на 21.02.2017 година чрез електронната форма.
 
 
За повече информация относно настаняване и програма:
Кирил Стоянов - тел. 0899 913 816
 
  • Покана за Общото събрание може да намерите ТУК
  • Актуализирай регистрацията си в Общото събрание ТУК
  • Програмата за Общото събрание може да намерите ТУК
  • Резервация на делегатите ТУК
  • Годишен доклад на Председателя за 2016 година може да намерите ТУК
  • Проект на годишен план за дейността на НПСС за 2017 година може да намерите ТУК
  • Проект на Проектобюджет за 2017 година може да намерите ТУК
 
Местоположение на залата за ОС на НПСС може да видите ТУК
Местоположение на хотела може да видите ТУК
 
17 Февруари 2017 година
Председател на НПСС
Яна Вангелова

За контакти

02 4414 990