С мисия за качествено образование!

Общо събрание на НПСС - 13.03

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
На основание чл.15, ал.1, т.2 от Правилника за дейността, организацията и структурата на Националното представителство на студентските съвети в Република България свиквам неприсъствено онлайн Общо събрание на НПСС в платформата MS Teams.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Обсъждане и приемане на Временни правила за явно гласуване на колективни органи на НПСС при отдалечено онлайн провеждане на заседания по време на извънредното положение и Регламент за провеждане на Общо събрание на НПСС, в условията на извънредно положение, чрез видеоконферентна връзка и дистанционно гласуване;
/докладва Председателят на НПСС/
2. Годишен доклад за дейността на НПСС за 2020 година;
/докладват Председателят на НПСС; Зам.-председателите на НПСС по ресори/
3. Годишен доклад за дейността на Контролния съвет на НПСС за 2020 година;
/докладва Председателят на Контролен съвет на НПСС/
4. Частични избори за попълване състава на Контролния съвет на НПСС за мандат 2020 – 2022 година;
/докладва Председателят на НПСС/
5. Обсъждане и приемане на годишен план за дейността на НПСС за 2021 година;
/докладва Председателят на НПСС/
6. Обсъждане и приемане на проектобюджет на НПСС за 2021 година;
/докладва Председателят на НПСС/
7. Обсъждане организацията и провеждането на предстоящи събития за 2021 година;
/ докладва Председателят на НПСС /
8. Обсъждане на политики, позиции и партньорства;
/докладва Председателят на НПСС/
9.  Актуализиране състава на Постоянните комисии на НПСС;
/ докладва Председателят на НПСС/
10. Разни
 
Общото събрание ще се проведе на 13 Март 2021 година с начален час: 11:00 часа в онлайн платформа MS Teams.
Всички членове на Общото събрание следва да се регистрират в срок до 23:59ч. на 10 Март на посочения адрес: https://forms.gle/xauhCRm1PAjhXiiH7
Общото събрание на НПСС ще бъде проведено съгласно Временните правила и Инструкцията за провеждане на Общо събрание на Националното представителство на студентските съвети, в условията на извънредна епидемиологична обстановка, чрез видеоконферентна връзка и дистанционно гласуване, както и по реда на Регламента за провеждането му чрез видеоконферентна връзка и дистанционно гласуване.
 
При промяна на представителя с право на глас от съответния Студентски съвет е задължително представянето на уведомително писмо, съгласно утвърдената форма, и препис-извлечение от протокола за избора. Образец на писмото ще намерите в уеб страницата на НПСС на Процедура за членство
 
За повече информация:
Даниел Парушев – Председател, тел.: 0897 49 6262,
Мариян Ников – Администратор на НПСС, тел. 0889 02 4849
  • Инструкция за провеждане на Общо събрание на Националното представителство на студентските съвети, в условията на извънредна епидемиологична обстановка, чрез видеоконферентна връзка и дистанционно гласуване може да видите ТУК
  • Покана за Общото събрание може да намерите ТУК
  • Временни правила за провеждане на явно гласуване на колективни органи на НПСС може да видите ТУК
  • Актуализирай регистрацията си в Общото събрание ТУК - попълва се при смяна на представителите
  • Годишен доклад за дейността на НПСС за 2020 година ТУК
  • Годишен доклад за дейността на Контролния съвет на НПСС за 2020 година ТУК
  • Правилник на НПСС може да видите ТУК
05 Март 2021 година, София
 
Даниел Парушев - Председател на НПСС 
НПСС
 
 

За контакти

02 4414 990