С мисия за качествено образование!

Общо събрание на НПСС - 22.05

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
На основание чл.15, ал.1, т.2 от Правилника за дейността, организацията и структурата на Националното представителство на студентските съвети в Република България свиквам неприсъствено онлайн Общо събрание на НПСС в платформата MS Teams.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на Временни правила за явно гласуване на колективни органи на НПСС при отдалечено онлайн провеждане на заседания по време на извънредното положение и Регламент за провеждане на Общо събрание на НПСС, в условията на извънредно положение, чрез видеоконферентна връзка и дистанционно гласуване;
/докладва Водещият на НПСС/
2. Доклад за дейността на НПСС за периода 13.03. - 21.05.2021 година;
/докладват Председателят на НПСС; Зам.-председателите на НПСС по ресори/
3. Доклад за дейността на Контролния съвет за периода 13.03. - 21.05.2021 година;
/докладва Председателят на Контролен съвет на НПСС/
4. Обсъждане на дело  № 2249/2020 година по регистъра на АССГ;
/докладва Председателят на НПСС/
5. Актуална обстановка, политики, позиции и партньорства;
/докладва Председателят на НПСС/
6. Обсъждане на организация и провеждане на предстоящи събития за 2021 година;
/докладва Председателят на НПСС/
7. Разни.

Общото събрание ще се проведе на 22 Май 2021 година с начален час: 11:00 часа в онлайн платформа MS Teams.
Всички членове на Общото събрание следва да се регистрират в срок до 23:59ч. на 20 Май на посочения адрес: https://forms.gle/hquPtJi3sgsWwUqg8 
Общото събрание на НПСС ще бъде проведено съгласно Временните правила и Инструкцията за провеждане на Общо събрание на Националното представителство на студентските съвети, в условията на извънредна епидемиологична обстановка, чрез видеоконферентна връзка и дистанционно гласуване, както и по реда на Регламента за провеждането му чрез видеоконферентна връзка и дистанционно гласуване.
 
При промяна на представителя с право на глас от съответния Студентски съвет е задължително представянето на уведомително писмо, съгласно утвърдената форма, и препис-извлечение от протокола за избора. Образец на писмото ще намерите в уеб страницата на НПСС на Процедура за членство
 
За повече информация:
Даниел Парушев – Председател, тел.: 0897 49 6262,
Мариян Ников – Администратор на НПСС, тел. 0889 02 4849
  • Инструкция за провеждане на Общо събрание на Националното представителство на студентските съвети, в условията на извънредна епидемиологична обстановка, чрез видеоконферентна връзка и дистанционно гласуване може да видите ТУК
  • Покана за Общото събрание може да намерите ТУК
  • Временни правила за провеждане на явно гласуване на колективни органи на НПСС може да видите ТУК
  • Актуализирай регистрацията си в Общото събрание ТУК - попълва се при смяна на представителите
  • Правилник на НПСС може да видите ТУК
14 Май 2021 година, София
 
Даниел Парушев - Председател на НПСС 
НПСС
 
 

За контакти

02 4414 990