С мисия за качествено образование!

Проведен одит и проверки за 2016 година

ПРОВЕДЕНИ ОДИТИ И ПРОВЕРКИ НА НПСС ЗА 2016 ГОДИНА
 
OДИТ 2016 година на Министерство на образованието и науката
Резултати от извършения през 2017 година oдитен ангажимент /препоръки и план за действие/ може де видите ТУК
План за действие на НПСС може да видите ТУК
Oдитният ангажимент се извършва от "Звеното за вътрешен oдит" на Министерство на образованието и науката и е във връзка с разпоредбите на чл. 73а, ал.9 от Закона за висше образование.
Юни 2017 година

Годишен доклад за дейността на Национално представителство на студентските съвети в Република България за периода 01 Януари 2016 - 31 Декември 2016 година - ТУК
 

За контакти

02 4414 990